Συμπληρωματικές Υπηρεσίες

Κάθε σύγχρονη επιχείρηση που επιθυμεί να έχει στοιχειώδη προβολή ξεκινά από τη κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.

Μέσω αυτής αποκτά τη δυνατότητα προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών της από ένα σταθερό και εύκολα προσβάσιμο σημείο.

Για κάθε επιχείριση οι προτεραιότητες και οι ανάγκες διαφέρουν, για αυτό το λόγο, το μέγεθος και το είδος της ιστοσελίδας προσδιορίζεται αποκλειστικά από την επιχείρηση, τον κλάδο και τις ανάγκες της.

Μετάφραση Κειμένων Ιστοσελίδων

Η ανάγκη για πολυγλωσσικές ιστοσελίδες γίνεται όλο και ποιο έντονη καθώς οι περισσότερες εταιρίες θέλουν να απευθύνονται σε διεθνές κοινό. Συνεπώς η μετάφραση του περιεχομένου των ιστοσελίδων είναι απαραίτητη. Αναλαμβάνουμε την μετάφραση σε αποκλειστική συνεργασία με επαγγελματίες μεταφραστές. Διαθέσιμες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρώσικα, Ιταλικά, Τουρκικά, Αλβανικά, Ρουμάνικα. Εαν ενδιαφέρεστε για κάποια άλλη γλώσσα επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιμέλεια – Συγγραφή Κειμένων

Γνωρίζοντας πως ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αναλαμβάνουμε την συγγραφή κειμένων ανάλογα με τον κλάδο και το είδος της επιχείρησης σας, βελτιώνοντας παράλλήλα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας. Σε περίπτωση που στην ιστοδελίδα σας υπάρχουν κείμενα που χρειάζονται διόρθωση ή ανανέωση, αναλαμβάνουμε την επιμέλεια τους.

Φωτογραφικό υλικό ιστοσελίδας

Σημαντικό κομμάτι της σωστής παρουσίασης μια επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας είναι το φωτογραφικό υλικό. Η τελική εικόνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το φωτογραφικό υλικό. Αν δεν διαθέτετε υλικό για την εταιρική παρουσίαση, αναλαμβάνουμε να βρούμε το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό για την ιστοσελίδα σας.